Home INCAS Announcements 2017

INCAS Announcements 2017

E-mail Print

 

1_055 Anunt 22.12.2017

Rezultatele concursului pentru acordarea de grade profesionale si de ocupare posturi din structura de organizare functionala a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala “Elie Carafoli” – INCAS Bucuresti (conf. Anunt 24.10.2017) validate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 13.12.2017, sunt urmatoarele:

  rezultate_gr_prof_decembrie_2017

 


1_055 Anunt 06.12.2017

Comisia de examinare numita prin Decizia INCAS nr. 4425 / 01.11.2017 intrunita astazi 06.12.2017 a analizat dosarele candidatilor inscrisi in vederea ocuparii posturilor si acordarea gradelor profesionale in INCAS.

Candidatii care nu indeplinesc conditiile legale sau stabilite in Regulamentul de concurs intern sunt urmatorii:

1. Afloare Andreea Irina - experienta in specialitate (minim 6 ani la data concursului).

2. Chelaru Adrian - experienta in specialitate (minim 6 ani la data concursului); phd - admis cu 4 ani experienta in specialitate.

3. Neculaescu Ana Maria - experienta in specialitate (minim 6 ani la data concursului).

4. Pirvu Catalin - experienta in specialitate (minim 6 ani la data concursului); phd - admis cu 4 ani experienta in specialitate.

5. Vajaiac Elena - experienta in specialitate (minim 6 ani la data concursului).


1_055 Anunt 28.11.2017

Privitor la anuntul din 24 octombrie 2017 - Consiliul Stiintific INCAS a stabilit urmatoarele comisii de specialitate pentru examinare si atestare grade profesionale.
    
A. - AC, CS, CS III
1. Comisia MECANICA FLUIDELOR SI SIMULARI NUMERICE
2. Comisia SISTEME MECATRONICE SI DINAMICA ZBORULUI
3. Comisia ANALIZA STRUCTURI AEROSPATIALE
4. Comisia CONCEPTIE AERONAVE
5. Comisia MATERIALE SI TRIBOLOGIE
   
B. - ing, IDT, IDT III 
6. Comisia PROGRAME COMPLEXE AEROSPATIALE
7. Comisia SISTEME MECATRONICE AEROSPATIALE
8. Comisia INSTALATII EXPERIMENTALE SI SIMULATOARE
9. Comisia INFRASTRUCTURA SI SISTEME SUPORT
     
Candidatii vor sustine 2 probe scrise si o proba orala
- Proba scrisa - cunostinte in specialitatea la care doreste angajarea / grad profesional.
- Proba scrisa - cunostinte generale matematica si fizica, pentru cei care nu au sustinut-o in etape anterioare
- Proba orala - discutie libera pe tema unuia din subiectele de la proba de specialitate.
   
Calendarul de desfasurare al concursului pentru toate specialitățile:
- proba scrisa – cunostinte de specialitate: 7 decembrie 2017
- proba orala – specialitate: 8 decembrie 2017
- proba scrisa – teste cunostinte elementare: 12 decembrie 2017

1_055  Anunt 02.11.2017 

Referitor la Anuntul din data de 24.10.2017 cu privire la organizarea si desfasurarea concursurilor pentru acordarea gradelor profesionale si incadrarea pe posturi a personalului de cercetare-dezvoltare din INCAS va aducem la cunostiinta ca Regulamentul poate fi gasit aici

Precizare:
Pentru Concursurile din actuala editie, conditiile de doctorat referitoare la posturile si gradele IDT III, IDT II, IDT I nu sunt restrictive, in schimb pot fi considerate ca un avantaj pentru aplicanti.
 
Tematicile referitoare la aceste examene pot fi gasite la urmatoarele link-uri:

1_055  Anunt 24.10.2017

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala ,,Elie Carafoli” INCAS Bucuresti organizeaza concurs pentru acordarea de grade profesionale si de ocupare posturi din structura de organizare functionala a institutului: Asistent cercetare si dezvoltare tehnologica, CS, CS III, CS II, CS I, IDT, IDT III, IDT II, IDT I.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul INCAS sau prin telefon la numerele:
0769054966 - Camelia Bogateanu, Compartiment Resurse Umane
0788398961 - Ghemulet Marilena, secretariat Departament Cercetare Dezvoltare
Termen depunere dosare: 24.11.2017

1_055  Anunt 11.09.2017 

Rezultatele furnizate de Comisiile de Concurs pentru posturile CSI aprobate de Consiliul Stiintific, sunt: 

1. dr fiz.  Adriana Stefan - admis

2. dr. mat. Ioan Ursu - admis


1_055  Anunt 01.09.2017

  •  Proces verbal privind desfăşurarea probei interviu la concursul organizat în data de 28.08.2017 pentru ocuparea posturilor vacante de economist în cadrul Departamentului Economic.

1_055  Anunt 18.08.2017

Concursul programat pentru data de 22 august 2017 (interviu), ora 10,00 în vederea ocupării posturilor:

-          Economist - 2 posturi în cadrul Compartimentului Contabilitate;

-          Specialist salarizare - 2 posturi în cadrul Compartimentelor Salarizare și Plan Marketing,

s-a reprogramat pentru data de 28 august 2017, ora 10,00 și se va desfasura la sediul I.N.C.A.S. „Elie Carafoli”, Bld. Iuliu Maniu, nr. 220.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. „Elie Carafoli” București sau prin telefon la nr: 0769 054 966 – Camelia Bogățeanu, Compartiment Resurse Umane.


1_055  Anunt 19.07.2017 

I.N.C.A.S. "Elie Carafoli" București scoate la concurs urmatoarele posturi în cadrul Departamentului Economic:

Economist - 2 posturi in cadrul Compartimentului Contabilitate:

Condiții specifice de participare la concurs:
1. Studii superioare în domeniul economic - specializare contabilitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2. Vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani;
3. Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
5. Cunoștințe solide privind legislația financiar-contabila și de gestiune, în vigoare;
6. Capabil să lucreze atât în echipă, cât și individual;
7. Capacitatea de asimilare a cunoștințelor noi și de implementare a informațiilor în activitatea zilnică;
8. Abilități bune de comunicare;
9. Abilitatea de a manageria proiecte multiple, cu termene fixe;
10. Capacitatea de a prelucra, interpreta și valorifica informațiile pentru adoptarea celor mai bune decizii sau pentru realizarea de rapoarte complexe;
11. Acuratețe, rapiditate, orietare spre rezultate, tenacitate, atenție distributivă;
12. Să cunoască cadrul de organizare și functionare al infrastucturilor de cercetare-dezvoltare, constituie avantaj.
 
Specialist salarizare - 2 posturi in cadrul Compartimentelor Salarizare și Plan Marketing:
Condiții specifice de participare la concurs:
1.Studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2.Minim 3 ani experiență într-un post cu responsabilități similare;
3.Cunoașterea și aplicarea legislației interne, a normelor legislative, ordinelor și instrucțiunilor în vigoare pentru domeniul în care lucrează;
5.Cunostințe foarte bune PC: MS Office, experiență în utilizarea unor programe de calcul salarial și de verificare a acestora;
6.Foarte bună capacitate de analiză și sinteză, atenție la detalii;
7.Capacitate de organizare și planificare;
8.Persoană matură, echilibrată, cu atitudine proactivă, capabilă să iși asume deciziile și să lucreze într-un ritm de lucru alert;
9.Curs in domeniul resurselor umane, constituie avantaj.
   
Dosarul va conține:
-       Curriculum Vitae actualizat
-       Diplome atestare studii de specialitate
-       Documente doveditoare pentru vechime în muncă
-       Memoriu de activitate
  

Dosarele de înscriere se primesc până la data de 28 iulie 2017, la sediul I.N.C.A.S. „Elie Carafoli” București.

Analiza dosarelor: 30 iulie 2017

Interviu: 22 august 2017, ora 10.00

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. „Elie Carafoli” București sau prin telefon la nr. : 0769 054 966 – Camelia Bogățeanu, Compartiment Resurse Umane.


 1_055  Anunt 18.07.2017


1_055   Anunt 14.07.2017 

Rezultatele concursului pentru acordarea de grade profesionale si de ocupare posturi din structura de organizare functionala a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala “Elie Carafoli” – INCAS Bucuresti (conf. Anunt 05.05.2017) validate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 14.07.2017, sunt urmatoarele:

 rezultate_gr_prof_iulie 2017

 


1_055  Anunt 11.07.2017

INCAS "Elie Carafoli" Bucuresti scoate la concurs/atestare grad profesional: un post CS1, Dr. Mat. pentru domeniul profesional: Sisteme mecatronice si un post CS1, Dr.Fiz. pentru domeniul profesional: Materiale si Tribologie.

Pentru detalii legate de specificul postului, va rugam sa contactati Secretariatul Stiintific al INCAS, la numerele de telefon: 021 4340156, 0788398961. Generalitati privind angajarile se pot gasi pe site-ul INCAS.


1_055  Anunt 07.06.2017

Completare la anuntul din 05.05.2017 referitor la Proba scrisa - Teste: -  b) Testul 2 - elemente de programare (ex: FORTRAN, Matlab, C++, Matcad ...)

Exemplu de subiecte ce trebuiesc rezolvate si aduse la stadiul de functionare utilizand unul din limbajele de programare cunoscute. Click aici


1_055  Anunt 30.05.2017

Privitor la anuntul din 05 mai 2017 - Consiliul Stiintific INCAS a stabilit urmatoarele comisii de specialitate pentru examinare si atestare grade profesionale.

A. - AC, CS, CS III
1. Comisia MECANICA FLUIDELOR SI SIMULARI NUMERICE
2. Comisia SISTEME MECATRONICE SI DINAMICA ZBORULUI
3. Comisia ANALIZA STRUCTURI AEROSPATIALE
4. Comisia CONCEPTIE AERONAVE
5. Comisia MATERIALE SI TRIBOLOGIE
  
B. - ing, IDT, IDT III
6. Comisia PROGRAME COMPLEXE AEROSPATIALE
7. Comisia SISTEME MECATRONICE AEROSPATIALE
8. Comisia INSTALATII EXPERIMENTALE SI SIMULATOARE
9. Comisia INFRASTRUCTURA SI SISTEME SUPORT

1_055  Anunt 05.05.2017

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala ,,Elie Carafoli” INCAS Bucuresti organizeaza concurs pentru acordarea de grade profesionale si de ocupare posturi din structura de organizare functionala a Institutului - Asistent cercetare si dezvoltare tehnologica, CS, CS III, CS II, CS I, IDT, IDT III, IDT II, IDT I.

 Candidatii vor sustine 2 probe scrise si o proba orala
- Proba scrisa - cunostinte in specialitatea la care doreste angajare/grad profesional.
- Proba scrisa - Teste: a) Testul 1 - cunostinte generale matematica si fizica, test pentru toti cei care nu l-au trecut in etape anterioare, b) Testul 2 - elemente de programare (ex: FORTRAN, Matlab, C++, Matcad ...)
- Proba orala - discutie libera pe tema unuia din subiectele de la proba de specialitate.
  
Calendarul de desfasurare al concursului:
- termen limita depunere dosare: 30 mai 2017
- analiza dosare: 06 iunie 2017
- proba scrisa - cunostinte de specialitate: 07 iunie 2017
- proba scrisa - Teste: 08 iunie 2017
- proba orala: 09 iunie 2017

Organizarea si desfasurarea activitatilor de concurs/examinare precum si Tematica sunt cele publicate anterior pe site in anii precedenti, la rubrica Anunturi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul INCAS sau prin telefon la numerele:
0769054966 - Camelia Bogateanu, Compartiment Resurse Umane
0788398961 - Ghemulet Marilena, secretariat Departament Cercetare Dezvoltare

1_055  Anunt 20.04.2017

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala ,,Elie Carafoli” INCAS Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de tehnician specialitatea hidraulica, Sectia Sisteme, Laborator Hidraulica.

Responsabilitati
- montare-demontare agregate hidraulice
- inlocuire garnituri si reparatii piese si accesorii hidraulice
- incercari pe standul de probe a echipamentelor hidraulice
 
Cerinte
- studii medii
- vechime si experienta in domeniu minim 5 ani
- vechime totala in munca minim 10 ani
- studii si specializari in domeniu, va face dovada cu CV si atestari obtinute
- domiciliul stabil in Bucuresti.
 
Dosarul va contine
- curriculum vitae actualizat,
- diploma de absolvire a unei forme de invatamant (liceu, scoala profesionala, scoala postliceala),
- atestat pentru specializarea in domeniul agregate hidraulice
- documente doveditoare pentru vechimea in munca.

Dosarele de inscriere la concurs se primesc pana la data de 25 mai 2017, la sediul INCAS - secretariat Departament Cercetare Dezvoltare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul INCAS sau prin telefon la numerele:
0769054966 - Camelia Bogateanu, Compartiment Resurse Umane
0788398961 - Ghemulet Marilena, secretariat Departament Cercetare Dezvoltare

Data sustinerii concursului se va anunta ulterior pe site-ul INCAS.


1_055   Anunt 26.01.2017

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala ,,Elie Carafoli” INCAS Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Sef Colectiv Design - Conceptie si proiectare structuri aerospatiale, Sectia Structuri si Materiale.

Cerinte:
- absolvent al Facultatii de Inginerie Aerospatiala, profil Structuri Aerospatiale,
- vechime in specialitate de minim 5 ani,
- grad stiintific minim CS III/ IDT III, constituie un avantaj detinerea titlului de doctor in specialitate sau doctorand,
- proiecte nationale si internationale realizate, finalizate.
 
Dosarul va contine:
- cerere de inscriere,
- curriculum vitae actualizat,
- diplome atestare studii de specialitate,
- memoriu de activitate.

Dosarele de inscriere la concurs se primesc pana la data de 10 februarie 2017, la sediul INCAS - secretariat Departament Cercetare Dezvoltare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul INCAS sau prin telefon la numerele:
0769054966 - Camelia Bogateanu, Compartiment Resurse Umane
0788398961 - Ghemulet Marilena, secretariat Departament Cercetare Dezvoltare
Data sustinerii concursului se va anunta ulterior pe site-ul INCAS.

Last Updated on Friday, 22 December 2017 13:00  

Who's Online

We have 623 guests online

Links

Featured Links:
https://fiipregatit.ro/
PLATFORMA NATIONALA DE PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA
http://www.mcid.gov.ro/
MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII
UEFISCDI
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
http://www.edu.ro :: Ministerul Educatiei
Ministerul Educatiei
Bir birimize Bursa'da herzaman Kaliteye sahib cikmaliyiz hangi Bransta olur iseniz olunuz iyi islerde guven verdirmemizde gerekir Bursa Eskort Bulma kalitesi ile herzaman ust siralarda Queen gibi olmasi tesaduf degil. bakiyoruz genelde pacoz kadinlar oluyor normal modellerde bu pacozlarin yaninda kala kala onlara benziyorlar gercekten en guzel ve kaliteli olanlari secip burada paylasiyoruz.\n\nEskort olarak is yapiyorlar ama Serseri gibiler her daim bakimli ve seksi bir gorunuse sahip olmaya sizleri ve bizleri herzaman en ust seviyede memnun etmeyi hedefliyorlar.
Escort bayanlarından en guzelleride burada bulacaksiniz
https://www.erea.org/
Association of European Research Establishments in Aeronautics
ANELIS PLUS
“Acces național electronic la literatura științifică și de cercetare”